<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول  << بازگشت به گروه پشتیبانی

 
 موضوع : پیگیری صورتحساب پرداخت شده
FAQ
سوال :
با سلام

حدود یک ده روز پیش از دریافت قبض تلفن دوره 56398 با شناسه قبض 2208089700148 و شناسه پرداخت 5620509 به مبلغ 56000 ریال، اپراتور گویا ی شرکت مخابرات تلفنی صدور صورتحساب را اعلام کرده و با اعلام شماره تلفن 2000 پرداخت تلفنی صورتحساب را خواست و من نیز با این تصور که منبعد صدور صورتحساب تلفنی باطلاع مشترکین خواهد رسید و چنانچه پرداخت نشود تلفن قطع خواهد شد بلا فاصله با شماره گیری 2000 صورتحساب خود را پرداخت کردم. پس از ده روز صورتحساب کتبی را که قبلا مبلغ آنرا پرداخت کرده ام را دریافت کردم.
لطفا بفرمائید که از چه طریق میتوانم قبل از قطع خط تلفنم مسئله را پیگیر شده و پرداخت قبلی را اثبات کنم.
با تشکر
رسول زاده
FAQ
جواب :
با سلام.
در صورتی که تلفن ثابت خود را با سامانه 2000 پرداخت کرده باشید و با تماس مجدد با سامانه میزان بدهی شما را صفر اعلام می نماید و یا شماره پیگیری قرائت می شود که به منزله پرداخت می باشد نیازی به پرداخت صورت حساب کتبی نمی باشد و تنها جهت اطلاع قبض ارسال گردیده است.گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :